UFRJ concede título de doutor honoris causa a Gilberto Gil